Välkommen som medlem!

Fyll i formuläret här intill och skicka

eller hör av dig med frågor.


Medlemsavgifter år 2022

Enskilt                           150 kr

Familje                          300 kr

Förening/Företag     500 kr


Hyresrabatter

Medlem erhåller 20%

Terminsbokningar enligt ök.