Välkommen som medlem!

Fyll i kontaktformuläret och skicka.

Din medlemsansökan handläggs på nästkommande styrelsemöte, betalningsavi kommer per mail eller post.

- eller hör av dig med övriga frågor.


Medlemsavgifter

Enskilt                           150 kr

Familje                          300 kr*

Förening/Företag     500 kr


*Ange namn inkl födelsedata på samtliga familjemedlemmar som är folkbokförda på bostadsadressen.


Hyresrabatter

Medlem erhåller 20%

Terminsbokningar enligt ök.